Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Zebrania Rady Pedagogicznej

14 września 2022 – zebranie Rady Pedagogicznej

11 stycznia 2023 – zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacja śródroczna

01 lutego 2023  - zebranie plenarne

 05 kwietnia 2023 – zebranie Rady Pedagogicznej – opiniowanie Arkusza Organizacji Pracy

 14 czerwca 2023 – zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacja końcoworoczna

 28 czerwca 2023 – zebranie plenarne

Bociany ONLINE

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny

SP Serce i Pomoc