Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o Świętym Janie Pawle II

Utworzono dnia 10.05.2022

 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Raniżowie.

2. Cele konkursu:

  • Rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Papieża- Polaka.
  • Ukazanie Jana Pawła jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży,
  • Przybliżenie życiorysu i głównych elementów nauczania Karola Wojtyły- Jana Pawła II,
  • Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II
  • Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II.

3. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 4-8.

I kategoria klasy 4-6

II kategoria klasy 7-8

4. Uczestnicy konkursu rozwiązują test dotyczący życia, działalności i pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

5. Zwycięzcami konkursu w każdej z kategorii zostaną uczniowie z największą ilością punktów.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

7. Przebieg konkursu nadzoruje komisja, w skład której wchodzą wyznaczeni przez organizatora konkursu przedstawiciele. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

8. Termin konkursu zostanie podany przez wychowawców klas oraz na stronie internetowej szkoły.

9. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 24 czerwca 2022r.

10.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

ZAŁĄCZNIKI:

OPŁATA ZA STOŁÓWKĘ MAJ 2022 - szkoła

KLASY I-III (4.05-31.05.2022  z wyjątkiem 23.05.2022 tj. 19 dni) – 76 zł

KLASY VIIIA i VIIIB (4.05-31.05.2022 tj. 20 dni) – 80 zł

KLASY IV-VII (4.05-31.05.2022  z wyjątkiem 24.05-26.05.2022 tj. 17 dni) – 68 zł

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE - przedszkole

4.05-21.05.2022 wynosi 120 zł

Za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru 2.05.2022 r. opłata zostanie doliczona w czerwcu

Dzieci, które uczęszczały do przedszkola w czasie dyżuru  w dniach 14.04-19.04.2022 (3 dni)  do opłaty za maj mają dodatkowo doliczoną kwotę do należności za maj  po 6 zł za każdy dzień.

 

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny

Procedury bezpieczeństwa

Koronawirus Covid-19 – procedury w naszej firmie - Lazienkarium.pl

SP Serce i Pomoc