Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ŚWIĘTY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY - JAN PAWEŁ II "

Utworzono dnia 26.04.2022

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  "ŚWIĘTY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY - JAN PAWEŁ II "

1. Temat konkursu: "ŚWIĘTY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY - JAN PAWEŁ II "

2. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Raniżowie

3. Cele konkursu:

- Popularyzacja wiedzy o życiu i Świętości patrona szkoły - Świętego Jana Pawła II.

- Kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka.

-Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

- Ukazanie świętości życia Jana Pawła II.

- Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni ,wrażliwości estetycznej i kreatywności dzieci

i młodzieży.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 - 3.

5. Jury na czele z Dyrektorem Szkoły ( 4 nauczycieli i 1 rodzic) powołane przez koordynatora konkursu , przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – przedszkole

II kategoria - klasy 1-3

6. Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną, ilustrującą życie, działalność, osobowość  św.Jana Pawła II. Jego szerokie zainteresowania sztuką, sportem, aktywnym wypoczynkiem, pomocą potrzebującym, pielgrzymkami oraz licznymi spotkaniami z dziećmi i młodzieżą. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej np.: rysunek, malarstwo, grafika, (prosimy o nie wykonywanie prac z naklejanymi produktami spożywczymi).  Prosimy o oprawienie pracy w passe-partout (rameczkę z papieru).Format gotowej pracy :A3.

7.  Do przygotowanej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zwierającą następujące dane:

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

Imię i nazwisko nauczyciela – wychowawcy:

Kategoria konkursu:

8. Kryteria oceny:

- zgodność pracy z tematyką,

-inwencja i pomysłowość tematyki,

- samodzielność pracy,

- ogólne wrażenie estetyczne.

9. Prace należy składać bezpośrednio u koordynatora konkursu  Pani Jolanty Olszowy , lub u wychowawców klas, do dnia 3 czerwca 2022.

 10. Wręczenie nagród odbędzie się , dniu zakończenia roku szkolnego tj. 24 czerwiec 2022

7.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych przez organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

                                                                                                  Koordynator konkursu 

                                                                                                  Jolanta Olszowa

ZAŁĄCZNIKI:

OPŁATA ZA STOŁÓWKĘ MAJ 2022 - szkoła

KLASY I-III (4.05-31.05.2022  z wyjątkiem 23.05.2022 tj. 19 dni) – 76 zł

KLASY VIIIA i VIIIB (4.05-31.05.2022 tj. 20 dni) – 80 zł

KLASY IV-VII (4.05-31.05.2022  z wyjątkiem 24.05-26.05.2022 tj. 17 dni) – 68 zł

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE - przedszkole

4.05-21.05.2022 wynosi 120 zł

Za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru 2.05.2022 r. opłata zostanie doliczona w czerwcu

Dzieci, które uczęszczały do przedszkola w czasie dyżuru  w dniach 14.04-19.04.2022 (3 dni)  do opłaty za maj mają dodatkowo doliczoną kwotę do należności za maj  po 6 zł za każdy dzień.

 

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny

Procedury bezpieczeństwa

Koronawirus Covid-19 – procedury w naszej firmie - Lazienkarium.pl

SP Serce i Pomoc