Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Ubezpieczenie

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniów i przedszkolaków ubezpiecza firma AXA.

 

Składka ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej wynosi 51 zł.

Składka ubezpieczenia dzieci w Przedszkolu Samorządowym wynosi 41 zł.

 

Suma ubezpieczenia w obu wariantach wynosi 20 000 zł.

 

Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

 1. wypełniony  wniosek o wypłatę świadczenia
 2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
 2. Przesłać drogą listowną na adres:
  AXA TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa

Lub

zgłosić szkodę on-lin poprzez poniższy link :

https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie placówki oświatowej

Utworzono dnia 26.11.2018, 11:37

Wniosek o wypłatę odszkodowania

Utworzono dnia 12.09.2018, 09:39

Warunki ubezpieczenia

Utworzono dnia 12.09.2018, 09:39

NNW Szkoła

Utworzono dnia 12.09.2018, 09:39

NNW Przedszkole

Utworzono dnia 12.09.2018, 09:38

Materiał informacyjny

Utworzono dnia 12.09.2018, 09:38

 

 

Bociany - WebCam


Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:50

-

10:35

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:45

-

14:30

8.

14:40

-

15:25