Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Ubezpieczenie

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniów
i przedszkolaków ubezpieczają indywidualnie rodzice
u wybranych przez siebie ubezpieczycieli.

 

 

 

Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego za szkody powstałe w okresie 1.09.2018-31.08.2019 r. (AXA)

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. wypełniony  wniosek o wypłatę świadczenia
 2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
 2. Przesłać drogą listowną na adres:
  AXA TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa

Lub

zgłosić szkodę on-lin poprzez poniższy link :

https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie placówki oświatowej

Utworzono dnia 26.11.2018, 11:37

Wniosek o wypłatę odszkodowania

Utworzono dnia 12.09.2018, 09:39

Się gra się ma Bezpieczny Playroom - GŁOSOWANIE

Znalezione obrazy dla zapytania: wywiadówka gif"

27.11.2019 r.

 (środa)

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:50

-

10:35

4.

10:50

-

11:35

5.

11:50

-

12:35

6.

12:45

-

13:30

7.

13:35

-

14:20

8.

14:25

-

15:10