Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Nauka zdalna

 

Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Raniżowie realizują naukę zdalną za pomocą platformy G-Suite. Uczniowie logują się na platformie zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Uczniowie biorący udział w danych zajęciach edukacyjnych z nauczycielem podejmują aktywność określoną przez nauczyciela z użyciem komputera, która potwierdza zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem i daje podstawę do oceny pracy ucznia.

Uczestnictwo uczniów w zajęciach edukacyjnych w czasie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nauczyciel uznaje za obecność uczniów na tych zajęciach i potwierdza w dzienniku lekcyjnym lub w dzienniku innych zajęć za pomocą symbolu „zo”.

Uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób wskazany powyżej jest uznawany za ucznia nieobecnego na tych zajęciach, co nauczyciel potwierdza w dzienniku lekcyjnym lub w dzienniku innych zajęć za pomocą symbolu „zn”.

Usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dokonują rodzice ucznia. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych za pomocą informacji przekazanej do wychowawcy klasy, która może być przekazana za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej lub telefonu.

Dziennik Elektroniczny

Procedury bezpieczeństwa

Koronawirus Covid-19 – procedury w naszej firmie - Lazienkarium.pl

OPŁATA ZA STOŁÓWKĘ KLASY I-III

ZA STYCZEŃ 2021 (18.01-31.01.2021 tj.10 dni)

wynosi 30 zł

Termin płatności do 25.01.2021 r.

 

Ze względu na odpisy i niedopłaty za dożywianie za poprzednie miesiące informacja o dokładniej kwocie do wpłaty za styczeń zostanie przesłana przez dziennik elektroniczny.

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15